Klub otrzyma 2,5 mln z budżetu miasta

rybnik

Z budżetu miasta na dofinansowanie klubu żużlowego ŻKS ROW Rybnik zostanie przekazane 2.490.000 zł - tak wynika z opublikowanego komunikatu zamieszczonego na stronach Urzędu Miasta Rybnika. Klub drugi raz wysłał wniosek o dofinansowanie. Poprzednie pismo został odrzucone z powodu kilku błędów.

 

Ogłoszono dziś propozycję rozdysponowania środków finansowych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W poprzednim miesiącu przyznano pierwsze granty, jednak wtedy klub nie zaliczył się do zwycięzców. 
W styczniu rybnicki klub ponownie złożył wniosek do drugiej edycji konkursu grantowego o przyznanie dotacji z miasta. W poprzednim wniosku doszukano się błędów i niejasności dlatego też prośbę odrzucono. Miesiąc temu, 21.01., w zamieszczonym Biuletynie Informacji Publicznej włodarze miasta rozdysponowali środki finansowe m.in. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zabrakło w nich miejsca dla rybnickiego klubu żużlowego. Stało się to m.in. z powodu błędów rachunkowych w kosztorysie, niewłaściwie zmodyfikowanych treści czy niekompletnego zestawu informacji. Teraz, w drugiej edycji tego konkursu, ŻKS ROW otrzymałby 2,5 mln złotych.

 

Przypomnijmy, że w zamieszczonym styczniowym Biuletynie Informacji Publicznych włodarze miasta podali propozycję rozdysponowania środków finansowych (grantów) w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wynikało z tego, że m.in. klub piłkarski Energetyk ROW Rybnik otrzymałby dotacje w wysokości 990.000 zł, Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy „Rybki” Rybnik na szkolenie sportowe zawodników tegoż klubu otrzymałby 50.000 zł, dodatkowo na turnieje i dwa półfinały wraz z finałem - 27.000 zł (czyli razem 78.000 zł). Na żużel pieniędzy w tym roku miało zabraknąć. Brak środków na ten sport w Rybniku jest podobno winą błędów w składanym wniosku do Urzędu Miasta. W „Wykazie ofert nieodpowiadającym wymogom formalnym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert” możemy przeczytać z jakich powodów klub ŻKS ROW nie mógł otrzymać ani złotówki. To m.in.: niewłaściwe określenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego; dostrzeżono błędy rachunkowe w kosztorysie; bezpodstawnie wypełniono pkt III.4 i III.5 oferty dotyczący dofinansowania inwestycji; niewłaściwie zmodyfikowano treść na stronie tytułowej; oferta była niekompletna co do wymaganego zestawu informacji (brak motocykli w zasobach rzeczowych, opis potrzeb nie na temat).

 

źródło: info. własna, bip.um.rybnik.eu, sport.nowiny.pl 

Aleksandra Cimała

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!