Oświadczenie klubu z Gdańska

gdanskJak już wcześniej Państwa informowaliśmy klubu z Gdańska i Częstochowy nie otrzymają licencji na sezon 2015. W sobotnie popołudnie na oficjalnej stronie klubowej pojawiło się oświadczenie prezesa zarządu GKŻ Wybrzeże Gdańsk, Tadeusza Zdunka. Treść tego oświadczenia prezentujemy Państwu poniżej.

 

Od momentu rezygnacji Roberta Terleckiego z funkcji Prezesa Zarządu GKS Wybrzeże S.A. podstawowym działaniem pracowników i Zarządu klubu było i jest nadal uporządkowanie sytuacji finansowej klubu i spłata zadłużenia, które zostało wygenerowane w latach ubiegłych. Efektem działań obecnych władz klubu i wprowadzonej dyscypliny finansowej jest wynik bilansowy klubu za sezon 2014, który oscyluje wokół "zera".

Następny etap planu naprawczego to złożenie do sądu dokumentów w celu ogłoszenia upadłości układowej spółki. Efektem tego kroku będzie rozłożenie w czasie, w drodze porozumień z wierzycielami, posiadanych przez klub zaległości. W obecnej sytuacji spółki jest to jedyne realne rozwiązanie umożliwiające wywiązanie się ze zobowiązań, co uznajemy za nasz obowiązek. Decyzja Prezydium Zarządu Głównego PZMot w oczywisty sposób uniemożliwia realizację przedstawionego wyżej planu. Pozyskiwanie środków na funkcjonowanie ośrodka żużlowego oraz spłatę zaległych zobowiązań będzie bowiem wykluczone w przypadku zakazu startów zespołu w zmaganiach ligowych.
Wstępne plany i deklaracje sponsorów klubu jednoznacznie wskazują na zasadność funkcjonowania zespołu ligowego w Gdańsku oraz skutecznej redukcji zadłużenia spółki. Wobec powyższych faktów nie zrezygnujemy z ustalonego planu i w najbliższym czasie będziemy koncentrować się głównie na wypracowaniu skutecznego układu z naszymi wierzycielami.

Tadeusz Zdunek
Prezes Zarządu GKŻ Wybrzeże

źródło:wybrzezegdansk.pl

Martyna Jaworska

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!