Decyzja Głównej Komisji Sportu Żużlowego w sprawie pilskiego toru

Tor 2GKSŻ po zapowiedzianym postępowaniu wyjaśniającym odniosła się do wydarzeń związanych ze złym stanem nawierzchni pilskiego toru w dniu 28 kwietnia podczas meczu z PSŻ Poznań oraz wydarzeniami związanymi z odwołanym Finałem Złotego Kasku.

 
KOMUNIKAT GŁÓWNEJ KOMISJI SPORTU ŻUŻLOWEGO W SPRAWIE PILSKIEGO TORU

Główna Komisja Sportu Żużlowego informuje o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie pilskiego toru. W trakcie czynności wyjaśniających zapoznano się m.in. z dokumentacją dotyczącą toru i rozgrywanych na nim w 2019 roku zawodów oraz wysłuchano świadków – sędziów: Jerzego Najwera i Remigiusza Substyka, komisarza toru Grzegorza Janiczaka, przedstawicieli pilskiego klubu w osobach: kierownika zawodów Marcina Kozdrasia, toromistrza Szymona Kozerę oraz prezesa klubu Tomasza Bartnika.

Komisja ustaliła następujący stan faktyczny:

1.    KŻ Polonia Piła nie zrealizował uwag dotyczących toru i infrastruktury towarzyszącej
wskazanych przez weryfikatora w sprawozdaniach z weryfikacji z dnia 5 listopada 2018 roku oraz 1 kwietnia 2019 roku .


2.    Po Finale Złotego Kasku, który miał być rozegrany 20 kwietnia 2019 roku, klub otrzymał polecenie natychmiastowej realizacji zaleceń co do stanu toru (uzupełnienie nawierzchni) do dnia 26 kwietnia 2019 roku.

3.    Klub uzupełnił nawierzchnię w sposób niezgodny z procedurą i nie konsultował swoich działań z Komisją. Oparł się na osobach, które nie posiadały doświadczenia w zakresie uzupełniania nawierzchni. Ze względów oszczędnościowych Klub zdecydował się dosypać jedynie 100 ton nawierzchni, podczas gdy potrzeby są znacznie większe.
Nie zastosowano szczegółowych zasad uzupełniania nawierzchni toru, które są opisane w Regulaminie Torów Załącznik E.
W ocenie Komisji błędy przy dosypywaniu nawierzchni były wyłączną przyczyną nieregulaminowego stanu toru podczas zawodów o DM II ligi w dniu 28 kwietnia 2019 roku.

4.    W zakresie zarzutów KŻ Polonia Piła wobec komisarza toru i podejmowanych przez niego decyzji Komisja ustaliła, że jego błędem była rozmowa na temat toru z działaczami pilskimi. Komisja zaleca komisarzom, by tego typu działań nie podejmować – komisarz rozpoczyna swoje obowiązki dopiero w regulaminowym czasie przed zawodami.

5.    Komisja zawiesiła licencję pilskiego toru, a jej wznowienie może się odbyć po doprowadzeniu go do stanu regulaminowego, udokumentowanego treningiem lub sparingiem na torze.

6.    Podsumowując :
a.    Komisja utrzymała w mocy decyzję sędziego zawodów dotyczącą walkowera,
b.    Komisja wymierzy pilskiemu klubowi z tytułu walkowera pozafinansowe sankcje dyscyplinarne,
c.    Na wniosek GKSŻ PZM nie będzie domagał się od pilskiego klubu regulaminowej kary finansowej z tytułu meczu przegranego walkowerem,
d.    Na wniosek Komisji Poznańskie Stowarzyszenie Żużla złożyło deklarację o odstąpieniu od przysługującej mu regulaminowej kary finansowej od pilskiego klubu,
e.    Komisja wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec komisarza toru,
f.    Komisja wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec kierownika zawodów.

 

źródło: Biuro prasowe KŻ Polonia Piła

Redakcja

SPEEDWAY.info.pl istnieje na rynku internetowym od 2000 roku i jest pierwszym wortalem żużlowym w Polsce! Redakcja skupiająca pasjonatów sportu żużlowego założona została dla kibiców a nie pieniędzy dlatego jeżeli bliska Ci jest taka idea zapraszamy do współtworzenia naszego wydawnictwa!

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!