Nowi członkowie zarządu w Pile

DSC05794

pilaW czwartkowe popołudnie 25 kwietnia odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia KŻ Polonia Piła, na którym zebrani wybrali nowych członków zarządu klubu. Miejsce ustępującego wiceprezesa Ireneusza Ślebiody zajął Remigiusz Kaja. Wybrano również dwóch nowych członków zarządu.

 

 

Dotychczas zarząd klubu liczył trzy osoby. W skład zarządu wchodzili prezes Tomasz Bartnik, wiceprezes Ireneusz Ślebioda oraz członek zarządu Andrzej Kuchta. W związku ze złożeniem rezygnacji przez Ireneusza Ślebiodę konieczne było uzupełnienie składu zarządu. Podczas zebrania wybrano trójkę nowych członków. Zgodnie ze statutem zarząd KŻ Polonia Piła może bowiem liczyć od trzech do pięciu osób. Podczas walnego zebrania członkowie zarządu wybrali spośród siebie nowego wiceprezesa, którym został Remigiusz Kaja. Nowo wybrani członkowie zarządu to również Damian Świątek oraz Grzegorz Wyrwiński.
W związku z pełnioną dotychczas przez Remigiusza Kaję funkcją przewodniczącego komisji rewizyjnej, ze względu na rezygnację, konieczne było uzupełnienie składu komisji rewizyjnej stowarzyszenia. W wyniku głosowania do komisji rewizyjnej wybrany został Marcin Kozdraś, a nowym przewodniczącym Bartosz Olechnowicz.
Podczas zebrania dyskutowano również bieżącą sytuację finansową klubu, wydarzenia i akcje podjęte w związku z odwołaniem finału Złotego Kasku, a także stan infrastruktury stadionu.

 

Źródło: Inf. prasowa

 

 

Beata Wachowiak

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!